زیست شناسی یزد
اموزه های زیست شناسی 
قالب وبلاگ

انیمیشن خوردنی!

[ یکشنبه ۱۱ فروردین۱۳۹۲ ] [ 23:46 ] [ محمدرسول فلاح ]
[ چهارشنبه ۳۰ اسفند۱۳۹۱ ] [ 12:45 ] [ محمدرسول فلاح ]

پشت کنکوری های پارسالی کتاب پیش امسالی

تهیه کنید!


تغييرات كتاب هاي زيست شناسي در چاپ 91 نسبت به چاپ 90

زيست شناسي و آزمايشگاه 1

صفحه

تغيير انجام شده

ملاحظات

2

جمله( تاكنون بيش از دو ميليون نوع...تا آخر جمله)حذف گرديد.

 

3

پاراگراف داراي هزار ميليارد نوع تصحيح شد .

 

18

زيرنويس شكل مژك هاي تريكودينا   http://biology-dept.talif.sch.ir/images/stories/Design/pikan.jpg مژك هاي ناي خرگوش

 

26

شكل لان و پلاسموديوم اضافه شده است

 

32

در شكل 20-2 كلمه صاف برداشته شد ه است.

 

44

گاز هاي تنفسي http://biology-dept.talif.sch.ir/images/stories/Design/pikan.jpgمواد

 

45

ژله مانند  http://biology-dept.talif.sch.ir/images/stories/Design/pikan.jpgنيمه جامد و تغيير جزئي متن

 

46

تغيير جزئي متن

 

49

شكل مقطع ساقه تصحيح شد

 

58

شكل لايه ها ي لوله گوارش  اضافه و متن تغيير جزئي كرد .

 

60

شكل تعويض شد

 

64

متن پاراگراف اول تغيير داده شد .

 

68

در زير نويس شكل كيسه هاي هوايي http://biology-dept.talif.sch.ir/images/stories/Design/pikan.jpgكيسه هاي هوادار

 

80

در ستون سمت چپي ، پاي چپ  http://biology-dept.talif.sch.ir/images/stories/Design/pikan.jpgپاها

 

81

ستون چپ،آخر توزيع خون در بافت ها ، تصحيح شده است .

 

84

بيشتر بدانيد اضافه شده است .

 

102

فعاليت 2-6 حذف شده است .

 

107

خوني كه به كپسول http://biology-dept.talif.sch.ir/images/stories/Design/pikan.jpgپلاسمايي كه به كپسول

 

119

بيشتر بدانيد اضافه شده است .

 

 

زيست شناسي و آزمايشگاه 2

صفحه

تغيير لحاظ شده

ملاحظات

8

درشكل 3-1 گلبول قرمز حذف شد.

 

35

متن مواد مخدر تغيير داده شد

 

40

تيترمراكز مغزي ديگر اضافه شد.

 

44

پاراگراف سوم – بيشتر انعكاس هاي نخاعي ،پاسخ هاي حركتي ...

 

62

نام عدسي هاي همگرا و واگرا جابجا شد .

 

64

بيشتر بدانيد اضافه شد. (بالا يا پائين ؟ )

 

65

فلش شكل تصحيح شد.

 

82

تغيير در متن هردو پاراگراف- براي  خود تنظيم منفي  هورمون گلوكاگون و خود تنظيم مثبت هورمون اكسي توسين اضافه شد.

 

86

پاراگراف دوم جمله غده ي تيروئيد هورمون هاي تيروئيدي (T3- T4 ) و كلسي تونين ترشح مي كند اضافه شده است .

 

87

جمله ي اول خذف شده است.

 

132

تغيير متن : در بسياري  موارد در انتهاي ميتوز سيتوكينز آغاز مي شود .

 

141

سلول قطبي  http://biology-dept.talif.sch.ir/images/stories/Design/pikan.jpgگوئيچه قطبي

 

143

متن فراواني سندرم داون تغيير داده شده است .

 

146

پاراگراف دوم – (با تقسيم سلول هاي خود و نيز ) حذف شد.

 

168

در فعاليت 4- 8 شماره 3 اضافه شد.اگر فرد Yy با فرد yy آميزش نمايد نتايج چگونه خواهد بود .
همچنين  بيشتر بدانيد به فعاليت 5- 8  تغيير داده شد و كادر سبز آن نيز  برداشته شد. (متن اصلي كتاب گرديد)

 

219

زير نويس شكل تغيير داده شد است .

 

232

داودي  http://biology-dept.talif.sch.ir/images/stories/Design/pikan.jpgزنبق

 

حذفيات كتاب زيست شناسي پيش دانشگاهي  سال تحصيلي 1392- 1391

(بر اساس كتاب چاپ 1390)

1.       فعاليت چگونه مي توانيد ساخته شدن پروتئين را مدل سازي كنيد ؟ (صفحه 27 تا صفحه 29)

2.       بيشتر بدانيد لكه گذاري سادرن... (صفحه 36 تا 38)

3.       پاراگراف تهيه نقشه و توالي يابي ساير جانداران (صفحه 45)

4.       فعاليت مدل سازي آزمايش هاي مهندسي ژنتيك (صفحه 50 تا 52)

5.       فعاليت چگونه مي توان كواسروات ها را مدل سازي كرد؟ (از صفحه 63 تا 64)

6.       پارگرافكتاب هاي ديگر نيز داروين را تحت تاثير قرار دادند (صفحه 82)

7.       پارگراف داروين سرانجام در سال 1859 انديشه هاي خود را منتشر كرد ( صفحه 83)

8.       پارگراف انقراض منجر به جانشيني گونه ها شده است (صفحه 84)

9.       گوناگوني منقار سهره ها (همه صفحه99)

10.   شكل 15-4 (صفحه 100)

11.   فعاليت تجزيه و تحليل تغيير جمعيت مارمولك ها (صفحه 100و 101)

12.   خود آزمايي صفحه 101

13.   فعاليت رانش ژن را مدل سازي كنيد (صفحه 112و 113)

14.   همه صفحه 141(پلي پلوئيدي درگندم)

15.   صفحه 179 از پاراگراف دوم متن  (آزمايشي كه درباره آواز...)  تا آخر متن در صفحه 180

16.   صفحه هاي 194 ،195،196و 197

17.   صفحه 204پاراگراف سوم تا آخر صفحه (خلاصه واكنش هاي وابسته به نور فتوسنتز...)

18.   بيشتر بدانيد بهداشت و زيست شناسي (صفحه 220)

19.   بيشتر بدانيد تخمير صنعتي (صفحه 223،224،225 و 226)

20.   كشف ويروس ها (صفحه  229 پارگراف اول، دوم وسوم)

21.   رده بندي باكتري ها ، ويژگي هاي يوباكتري ها ، آركي باكتري ها ، ويژگي هاي آركي باكتري ها (صفحه هاي 238، 239، 240)

22.   خود آزمايي صفحه 240

23.   فعاليت تشخيص باكتري هاي بيماري زا (صفحه 248 و ادامه آن در صفحه 249)

24.   صفحه 259 پاراگراف سوم  از جمله براي اين كار دونيمه پوسته از هم جدا مي شوند ...تا آخر پاراگراف.

25.   صفحه 263 پاراگراف آخر از جمله توليد مثل غير جنسي حدودا" تا 70 نسل ادامه دارد تا آخر صفحه

RTLFAfont:7.0pt style=width:118.5pt; background:#FFFFCA; padding:0cm 0cm 0cm 0cmRTLfont-size:9.0pt; font-family:font-size:9.0pt; font-family:font-size:9.0pt; font-family:
[ جمعه ۲۷ مرداد۱۳۹۱ ] [ 13:28 ] [ محمدرسول فلاح ]
3-کلیه   کلیه ها بدون تردیدهیچ کدورتی را به دل وقلوه خود! 

نمی گیرند وتا دست شان برآید دور می ریزنداز این

اندام مثبت  تر سراغ دارین!به این تست کنکور91 توجه

کنید !


  کدام نادرست است؟


در کلیه های انسان، گلومرول ها .............


1) در یکی از دو بخش درونی کلیه قرار دارند.  

                      
2) محتوی آمینواسیدها و گلوکز می باشند

.
3) متشکل از مویرگ های سرخرگی و سیاهرگی می باشند. 

      
۴) محتویات خود را به یک سمت نفرون وارد می کنند.


 

نکته گفتنی در این است که :دوسمت گلو مرول را

 

 سرخرگها  می فشارند یکی از پیش ودیگری از پس!!

 

 


[ جمعه ۶ مرداد۱۳۹۱ ] [ 19:42 ] [ محمدرسول فلاح ]
۲- قلب

شاید بتوان قلب نازنین را خود خواه ترین عضو بدن دانست که از قضااین نوع خود خواهی خیلی هم خوب است!قلب که پمپاژ خون کسب وکارش است اول از همه به خودش خون می رساند! که اگر نمی کرد  نه از قلب نشان بود ونه از صاحب قلب!!
به این تست کنکور91 دقت کنید که به نوعی به روز شده تست های سال قبل قلب!!است با کمی شیطینت  در صورت سوال !برای پاسخ صحیح تست کلمه بعد از کلید طلایی است !

دهلیز قلب نازنینتان ! به موقع پرخون باد!


-    بلافاصله بعد از شنیدن صدای اول قلب در یک فرد سالم، ............


1) دریچه های سینی بسته می شوند. 

 2) خون در دهلیزها جمع می شود.


3) دریچه های دهلیزی – بطنی بسته می شوند.
                   

  4) فشار خون در بطن ها شدیداً افت می کند.

[ یکشنبه ۲۵ تیر۱۳۹۱ ] [ 19:5 ] [ محمدرسول فلاح ]
     1-گلبول قرمز  


این سلول فعال زیستی ایثار گرترین سلول بدن است !


نهایت ایثار دراین سلول است به همه سلول ها اکسیژن می رساند و


خود بی هوازی وبه روش تخمیر تنفسمی کند!


تست : ژنوم یابی ادمی با کدام سلول زیر امکان پذیر نیست؟کنکورباکمی تغییر85


1- پلاسموسیت     2-اریتروسیت    3- ماستوسیت    4-لنفوسیت


یادمان باشد اریتروسیت های بالغ فاقد ژنوم اند نه ژنوم هسته ا ی

نه ژنوم سیتوپلاسم دارند.







[ پنجشنبه ۲۲ تیر۱۳۹۱ ] [ 13:5 ] [ محمدرسول فلاح ]

- ملخ وکرم خاکی همراه اول وهمیشگی شما!

اگر مرور سریع یر تستهای اخیر کنکور در چند سال اخیر بکنید

 بی شک کرم خاکی وملخ را زیارت میکنیدوهمیشه پای یکی

یاهر دو درمیان است!پس همین الان دست یه فلم شوید ودل وروده

 این دورا بیرون بریزید وهر انچه در کتاب های زیست

در باره این دوجونور بی مهره وبی جنبه نوشته !روی کاغذ بیاربد!

ازما گفتن ازشما نوشتن!

این آخری ازکنکور 91 که در گروه تست های ساده امسال جا می گیرد.

در ملخ ............... گنجشک، ................ می شود.

1) بر خلاف – آب در روده جذب

2) برخلاف – مواد غذایی در معده جذب

3) همانند – مواد گوارش نیافته در چینه دان ذخیره

4) همانند – غذا پس از گوارش شیمیایی وارد سنگدان

[ جمعه ۱۶ تیر۱۳۹۱ ] [ 12:15 ] [ محمدرسول فلاح ]
سلام  دوبار ه سلام!

نو نوار شدیم اما در ظاهر.در روز نیمه شعبان تازه شدیم.

تازه شدن در درون سخت اما شدنی است .در این نو شدن سعی خواهیم کرد که:

کینه و حسادت وعجب را از قلبمان پاک کنیم.

تلاش می کنیم در این نو شدن یه قول یکی ازعزیزان کاربر  سوادمان را بیشتر کنیم!


نکات اموختنی را در حد سواد ناچیزمان در اختیار دانش دوستان زیست قرار دهیم.

[ شنبه ۱۰ تیر۱۳۹۱ ] [ 13:37 ] [ محمدرسول فلاح ]
یه طور معمول فردی که ناقل هموفیلی است وگروه خونی A+دارد در

هربار میوز .........می سازد

1-یک نوع گامت 

2-حداکثر چهار گامت 

 3-هشت نوع گامت

4- حداقل دونوع گامت



نکته جالب وکلیدی تست:


این فرد قطعا خانم تشریف دارند !چرا که مرد ناقل در این بیماریهای وایسته

بهxوجود خارجی وداخلی!ندارد!!

وزنان هم در هر بار میوز با هر ژنوتیپی یک نو ع گامت میدهند!

[ شنبه ۱۰ تیر۱۳۹۱ ] [ 13:29 ] [ محمدرسول فلاح ]
          مطالب قدیمی‌تر >>

.: Weblog Themes By Pichak :.

درباره وبلاگ

این وبلاگ روزنه ای است به سمت دانش گسترده زیست شناسی :دانشی که از آغاز افرینش شروع می شود وتا پایان هستی امتداد می یابد. منتظر نظرات وانتقادات شما می مانم .
محمد رسول فلاح دبیرزیست شناسی دبیرستانهای یزد
امکانات وب
var x=Math.random()*10 if (x<=3) x=sound1 else if (x<=6) x=sound2 else x=sound3 document.write('') else document.write('')
function protect(evt) var clockID = 0; function UpdateClock() { if(clockID) { clearTimeout(clockID); clockID = 0; } var tDate = new Date(); document.theClock.theTime.value = "" + tDate.getHours() + ":" + tDate.getMinutes() + ":" + tDate.getSeconds(); clockID = setTimeout("UpdateClock()", 1000); } function StartClock() { clockID = setTimeout("UpdateClock()", 500); } function KillClock() { if(clockID) { clearTimeout(clockID); clockID = 0; } }